Her kan du lære mere om Børnehuset Lindely

En mindre privat institution i Herning

Børnehuset Lindely blev oprettet i 1976 som en menighedsbørnehave, med tilknytning til Herning kirke. Herning kommune valgte i 2012 at indstille til en lukning af tilbuddet. Af den årsag gik forældre, medarbejdere og bestyrelse sammen om at bevare tilbuddet – ved at etablere en privat daginstitution. Siden da har Børnehuset Lindely fungeret som et privat dagtilbud, med en selvstændig bestyrelse. Det overordnede formål bygger på et kristent grundlag, hvor vi i samarbejde med forældrene ønsker at give børnene en god og tryg opvækst, i et mindre tilbud, med fokus på nogle gode fysiske rammer og en god normering.

Fuld madordning for pengene

Lindely tilbyder en fuld madordning. Hver dag kan børnene få morgenmad indtil kl. 7.30. Derudover serveres formiddagsmad, frokost, eftermiddagsmad og endelig en lille servering omkring kl. 16.00. I hverdagen spiser børnene således en stor del af deres mad i Lindely, og vi er meget bevidste om, hvad vi serverer for børnene.

 

Børnenes forhold til mad skal først og fremmes komme hjemmefra, men i Lindely tager vi del i at lære børnene gode madvaner. Maden laves af vores dygtige ernæringsassistent. 

 

Al den mad vi serverer for børnene er inkl. i forældrebetalingen. Vi har udarbejdet en kostpolitik, som du kan læse her.

Lindely er præget af et kristent grundlag

  • Vi har et kristent menneskesyn, hvor det enkelte menneske er unikt – alle er skabt som lige værdifulde
  • Vi respekterer og ser værdien af mangfoldighed
  • Vi tager alle et medansvar
  • Vi vil at kristne værdier og traditioner afspejles i dagligdagen
Læs mere om vores værdier og vores visioner omkring børnenes dannelse her.

Hos Lindely har vi en forældrebestyrelse

I Børnehuset Lindely har vi en forældrebestyrelse bestående af i alt 5 medlemmer (3 faste og 2 suppleanter). Forældrebestyrelsen holder møder med lederen i Børnehuset Lindely 4-6 gange årligt. 2 af de faste medlemmer i forældrebestyrelsen deltager desuden i bestyrelsen for Børnehuset Lindely hvor de er stemmeberettigede. Alle forældre har mulighed for at stille op til valg, der afholdes 1 gang årligt til et forældremøde. I forældrebestyrelsen har man bl.a. indflydelse på udformningen af den pædagogiske læreplan, kostpolitikken, de pædagogiske aktiviteter i huset, sociale aktiviteter og forældrearbejdsopgaver.

Bestyrelse

I Børnehuset Lindely har vi en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

2 repræsentanter er forældre, der har børn i institutionen, og som udpeges af de valgte forældrebestyrelsesmedlemmer. 3 repræsentanter er udpeget af Herning Sogns menighedsråd, hvoraf den ene skal være formand for bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt. Her drøftes de overordnede visioner for Lindely, ligesom der tages beslutninger omkring ansættelser, budget, børnetal, regnskab osv. 

Her kan du se en oversigt over de nuværende medlemmer: 

Bestyrelse Børnehuset Lindely

Mød vores medarbejdere

I Børnehuset Lindely prioriterer vi en god normering, vi bruger ikke vikarer, men ligger i stedet med en højere grundnormering året rundt. I vil møde en medarbejdersammensætning med mindst 70% uddannede medarbejdere, med fokus på en stærk faglig identitet og et godt forældresamarbejde.

Ledelsen

Rene Ditlevsen

Leder

Trine Agergaard

Pædagogiske leder (Pædagog børnehaven)

Vuggestuen

Mette Hundal

Pædagog Vuggestuen

Anette Gram Krogstrup

Pædagog Vuggestuen

Lene Grønborg

Pædagogisk assistent

Anne-Mette Siig

Pædagog Vuggestuen

Børnehaven

Carina Lund

Pædagogmedhjælper
Børnehaven

Poul Martin Østerby

Pædagog
Børnehaven

Michael Thodsen

Pædagog børnehaven

Jannie Bisgaard Hansen

Pædagog børnehaven

David Snyder

Pædagogmedhjælper
Vuggestuen

Køkkenet

Edly Venborg

Ernæringsassistent

Læs mere om børnehuset Lindely

Tilsynsrapport

Pædagogiske læreplan

Læreplan for stuerne

Kostpolitik

Læs mere om vores stuer