KRAP-metoden i Børnehuset Lindely

Vi arbejder altid ud fra, at hvert barn og familie er unikt og besidder en masse positive ressourcer, som er vigtige for, at vi i samarbejde med jer kan styrke barnet i sin udvikling gennem institutionstiden.

KRAP-(Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik)

KRAP er et pædagogisk koncept, som er funderet i den anerkendende tilgang til andre mennesker og er kendetegnet ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer – samt ved en udpræget vægtning af det positive, dét som virker. Konceptet hviler desuden på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø. KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefocuserede menneskesyn. Af samme grund stemmer metoden godt overens med institutionens kristne værdier og menneskesyn.

KRAP i praksis

Udgangspunktet i vores arbejde er, at børn, altid gør det bedste de kan. Hvis et barn har svært ved efterleve krav på en hensigtsmæssig måde, har du nok for store forventninger til dets evner. For at ændre på det kan du undersøge, hvilke forventninger du har i de situationer, der går galt – og ændre dem, men du kan også overveje hvilke evner, barnet har brug for, for at kunne leve op til kravene.

Med udgangspunkt i ovenstående laver vi hellere en handleplan for meget end én for lidt. I udarbejdelsen af en handleplan gør vi det, at vi

  • kigger på barnets ressourcer, som danner grundlag for handleplanen
  • aftaler, hvad vi gerne vil opnå, at barnet bliver bedre til
  • taler om, hvordan vi med succes kan nå målet i samarbejde med jer forældre
  • sætter små, korte mål for barnet, som vi justerer på løbende i samarbejde med jer i takt med, at barnet lykkes

Når barnet føler, det lykkes, skaber det naturlig glæde og motivation for at udvikles yderligere. I arbejdet omkring dit barn har vi fokus på, at barnet oplever at have en god start og en god afslutning i en leg/aktivitet. Derfor kan succeskriteriet godt være ti minutter til en begyndelse, og at vi, når barnet har succes med det, øger varigheden for legen/aktiviteten.

Vores erfaring er, at det ofte er små justeringer i tilgangen til barnet, som gør, at barnet lykkes. Det vil sige, at barnet er nøjagtigt, som det skal være. Det er udelukkende de ydre rammer, vi justerer på, således at netop barnets ressourcer kommer til udtryk.

Oplever I/vi, at dit barn har udfordringer, er vores fokus altid på, hvilke ressourcer dit barn har, og derfra arbejder vi sammen med jer for at flytte dit barn, således det igen kommer i trivsel og positiv udvikling.