Bestyrelse Børnehuset Lindely

Bestyrelse Børnehuset Lindely

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Herning Kirkes menighedsråd

Elin Hansen, Formand

elinhhansen@hotmail.com

Daniel Laugesen

famlaugesen@gmail.com

Jannie Rasmussen

rasmussen@hjemmefra.dk

Bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrebestyrelsen

Rasmus Gejl Kristensen

fb@bornehusetlindely.dk

Line Krogh Nielsen

fb@bornehusetlindely.dk