Børnehuset Lindely - vores værdier

Værdier i Børnehuset Lindely

Som privat institution har vi følgende fokus:

Vi vil, at vores institution er præget af et kristent grundlag

 • At vi har et kristent menneskesyn, hvor det enkelte menneske er unikt – alle er skabt som lige værdifulde
 • At vi respekterer og ser værdien af mangfoldighed
 • At vi alle tager medansvar
 • At kristne værdier og traditioner afspejles i dagligdagen

Vi vil gerne, at vores hverdag er præget af værdier

 • At der hele tiden tænkes tanker både med hjertet og hjernen
 • Vi tænker og handler empatisk, dvs. er i stand til at sætte os i andres sted
 • Vi fokuserer på den synlige og usynlige omsorg
 • At vi skaber en indholdsrig og tryg hverdag med sjove og lærerige oplevelser.

Vi vil gerne, at vores hverdag er præget af anerkendelse

 • Vi ser på det enkelte barn, tage udgangspunkt i hvor det er, og styrke dets ressourcer
 • Have fokus på børnenes selvværd og selvtillid
 • Vi arbejder med anerkendende relationer

Vi vil gerne, at vores hverdag er præget af faglighed

 • Vi har et stærkt fagligt fundament og er reflekterende i måden at handle på
 • Vi arbejder med at skabe ro, struktur og forudsigelighed for alle i huset
 • Vi arbejder på at træffe de bedst tænkelige pædagogiske valg for alle i huset
 • Vi har et tæt forældresamarbejde, der er præget af åbenhed, tillid og gensidig dialog.

Sådan gør vi i forhold til vores kristne grundlag

 • Vi ser og anerkender det unikke i alle mennesker
 • Vi lærer børnene ansvarlighed over for andre mennesker og vores skabte natur
 • Vi samarbejder med Herning Kirkes ansatte – præster og kirke- og kulturmedarbejder
 • Vi lærer børnene omkring de kristne højtider og traditioner

I Børnehuset Lindely vil vi gerne udvikle børn…

Der er i stand til at udvise omsorg:

 • Børn der hjælper hinanden
 • Børn der er i stand til at udsætte egne behov
 • Børn der udviser interesse for hinanden
 • Børn der er gode til at aflæse hinandens signaler
 • Børn der ved hvad det vil sige at være en god ven

Der er præget af en god almen dannelse:

 • Børn der ved, hvad det vil sige at være høflig (sige tak for mad, godmorgen osv.)
 • Børn der er gode til at lytte til hinanden
 • Børn der er i stand til at lytte til anvisninger
 • Børn der kan følge de opsatte regler og rammer
 • Børn der kan/vil hjælpe med at rydde op
 • Børn der kan indgå i forpligtigende fællesskaber
 • Børn der kan udvise respekt (for andre, for ting, for forskelligheder)
 • Børn der taler pænt, har et pænt sprogbrug, og taler i et passende lydniveau

Der hviler i sig selv:

 • Børn der er i stand til at sige fra
 • Børn der kan ”gå imod strømmen”
 • Børn der kan mærke og italesætte deres egne følelser
 • Børn der har et godt selvværd
 • Børn der kan udvise tillid og tryghed
 • Børn der er selvhjulpne
 • Børn der er robuste følelsesmæssigt

I Børnehuset Lindely vil vi gerne være voksne...

Der viser omsorg ved at:

 • Udvise hjælpsomhed overfor hinanden og børnene
 • Agere professionelt og empatisk, således barnets følelser bliver rummet
 • Være nysgerrige på børnenes perspektiv
 • Ved at spejle og italesætte barnets følelser, såvel verbalt som nonverbalt
 • Behandle hinanden, forældre og børn med ligeværd og respekt (som en god ven)

Der præger børnenes dannelse ved at:

 • Være forbilleder der skaber et miljø med en høflig omgangstone
 • Være forbilleder der lytter til børn og voksne
 • Være forbilleder der selv efterlever de opsatte regler og rammer
 • Være forbilleder der udviser hjælpsomhed
 • Være forbilleder der viser nærvær og bidrager til fællesskabet
 • Være forbilleder der udviser respekt, for andre, for ting, for forskelligheder
 • Være forbilleder der taler pænt, har et pænt sprogbrug, og taler i et passende lydniveau

Der støtter børnene i udviklingen af et godt selvværd ved at:

 • Være tydelige i vores forventninger og krav
 • Møde børnene med en anerkendende tilgang
 • Guide dem til at udvikle sociale færdigheder og indgå i sociale fællesskaber
 • Arbejde med at sætte ord på følelser
 • Give børn ansvar og støtte dem til at udvikle færdigheder
 • Udvise tillid til børnene
 • Støtte dem i at udvise omsorg for andre og være en god ven
 • Vise dem i ord og handling at de har værdi
 • De bliver mødt med nærvær og autencitet hver dag