Normering

Børnehuset Lindely er indrettet i ca. 400 m2, nyrenoverede rammer, hvoraf ca. 100 m2 er et selvstændigt hus, hvor de ældste børnehavebørn opholder sig et fast tidsrum hver dag.

Vi er en lille institution med en gennemsnitsbelægning på ca. 45 børn, vi er på den fysiske indretning godkendt til flere børn, men planlægger hvert år budgettet, efter så lavt et børnetal som muligt, indenfor den økonomi der bedst balancerer kvaliteten i vores tilbud – med ønsket om at være et lille alternativ til de store institutioner.

Vi har mulighed for i hverdagen at tilbyde en pædagogisk praksis, hvor den fysiske indretning og opdeling af børnene efter nærhedsprincippet, giver nærvær for det enkelte barn – hver dag!

Vores medarbejdere er altid ansat efter en fordeling på mindst 70% uddannede medarbejdere.

Vores normering er udregnet ved at dividere det samlede antal stillinger (37 timer) med den årlige gennemsnitsbelægning, på den enkelte stue (normering opdateres 1. gang årligt). Lederens timer (85%) tæller med i normeringen, modsat mange dagtilbud indgår lederen i dette tilfælde med ca. 50% at timerne i vagtplanen.

Normering 2024
Børnehave 6.6 børn pr. voksen.
Vuggestue 3.5 børn pr. voksen.

Vi betragter udregningen, som et element, af en mere nuanceret beskrivelse af vores tilbud, hvor bl.a. sygefravær, vikarer, fysisk indretning, fagligt miljø, andel af uddannede medarbejdere og institutionsstørrelse, alle spiller en væsentlig rolle, for den hverdag barnet indgår i.

Kontakt os venligst, ved behov for uddybning angående normering.