Vores kostpolitik​

Lindely tilbyder en fuld madordning. Hver dag kan børnene få morgenmad, formiddagsmad, frokost, eftermiddagsmad og igen lidt mad sidst på eftermiddagen.

Lindely tilbyder en fuld madordning​

I hverdagene kan børnene spise en stor del af deres mad i Lindely, derfor er vi bevidste om, hvad vi serverer for børnene. Så selvom børnenes mad først og fremmest er forældrenes ansvar, ser vi i Lindely et behov for at lære børnene gode madvaner, derfor medinddrager vi børnene i såvel madlavning som borddækning, gode madvaner, servering og afrydning, ligesom det er vigtigt for os at snakke god bordskik og holdninger til maden med børnene.

Vi bruger maden i det pædagogiske arbejde ved at implementere den i vores pædagogiske læreplan.

Børn har brug for sund mad

Børn har brug for ordentlig sund mad, så de har energi til at lege og lære. Vi forsøger så tidligt som muligt at lære børnene om sunde kostvaner, så de kan blive robuste overfor sygdom, undgå mangler og forebygge overvægt mv. senere i tilværelsen.

Børnehuset Lindely anvender Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Har du yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte ernæringsassistent Edly Venborg. 

NB: Angående allergener i vores madvarer, kontakt ernæringsassistent Edly.

Kostpolitik i Børnehuset Lindely

Lindely tilbyder en fuld madordning. Hver dag kan børnene få morgenmad, formiddagsmad, frokost, eftermiddagsmad og igen lidt mad sidst på eftermiddagen. I hverdagene kan børnene således spise en stor del af deres mad i Lindely, derfor er vi bevidste om, hvad vi serverer for børnene. Så selvom børnenes mad først og fremmest er forældrenes ansvar, ser vi i Lindely et behov for at lære børnene gode madvaner, derfor medinddrager vi børnene i såvel madlavning som borddækning, gode madvaner, servering og afrydning, ligesom det er vigtigt for os at snakke god bordskik og holdninger til maden med børnene. Vi bruger maden i det pædagogiske arbejde ved at implementere den i vores pædagogiske læreplan.

Børn har brug for ordentlig sund mad, så de har energi til at lege og lære. Vi forsøger så tidligt som muligt at lære børnene om sunde kostvaner, så de kan blive robuste overfor sygdom, undgå mangler og forebygge overvægt mv. senere i tilværelsen.
Børnehuset Lindely anvender Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Har du yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte ernæringsassistent Edly Venborg.
NB: Angående allergener i vores madvarer, kontakt ernæringsassistent Edly.

Udarbejdelse af kostpolitik i Børnehuset Lindely

Vi har udarbejdet en kostpolitik, som skal være en hjælp i vores hverdag og medvirke til at gøre sundt mad til en velkendt og naturlig ting for børnene, samt synliggøre vores holdninger og pædagogik omkring måltiderne i Børnehuset Lindely. Du bestemmer, hvad dit barn skal spise, men barnet bestemmer selv, hvor meget det spiser, og appetitten kan svinge fra den ene dag til den anden, det gør ikke noget, når bare dit barn trives.

Vores kostpolitik er udarbejdet af ledelse, personale og ernæringsassistent med forelæggelse og godkendelse af bestyrelsen. Vores ernæringsassistent er særlig forpligtet på at kostpolitikken i det daglige danner grundlag for alle måltiderne og på at ny viden, evt. ændringer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger mv. bringes i spil og vurderes i forhold til implementering i den

foreliggende kostpolitik. Det øvrige personale forventes at holde sig ajour med ny viden indenfor småbørnsernæring og hele personalegruppen er forpligtet på at efterleve kostpolitikken. Kostpolitikkens målsætninger og metoder evalueres løbende.

Vi tilbyder følgende måltider:

 • Morgenmad: havregrød, og havregryn med mælk og rosiner.
 • Formiddagsmad: brød, pålæg, grønt mv.
 • Frokost: varme middagsretter og to smør selv dage pr. uge.
 • Eftermiddagsmad: brød, pålæg, frugt, hver dag børnefremstillede serveringer.
 • Eftermiddagsmad kl.16: evt. brød, frugt eller grønt.

Sunde måltider i Børnehuset Lindely:

I Lindely fylder måltiderne meget. Derfor er måltidet en vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker at børnene får et positivt og naturligt forhold til det at spise og at de oplever at være en del at et fællesskab omkring måltiderne.
Måltidet rummer mange muligheder for udvikling af børnene, både motorisk, socialt, sprogligt og sansemæssigt. Børnene medinddrages i måltidet ved at deltage i praktiske opgaver omkring måltidet. De tildeles ansvar efter evne og udvikling.

Når børn spiser et fælles måltid, fungerer de som rollemodeller for hinanden, ligesom vi voksne bliver rollemodeller. Den effekt er vigtig i udviklingen af sunde mad- og måltidsvaner. Igennem vores tilbud af gode sunde madvarer ønsker vi at lære børnene gode kostvaner og sikre lige adgang for alle børn til et varieret udbud af madvarer – og deraf følgende sund levevis.

Vi har udarbejdet retningslinjer for det gode måltid:

 • Børnene vasker hænder før måltidet
 • De største børn tager selv tallerken, kop og bestik med fra rullebordet og hen til bordet.
 • Vi serverer maden i små skåle, så maden er synlig og børnene kan se indhold og farve.
 • Maden fordeles på bordene og vi spiser i små grupper.
 • Børn og voksne har faste pladser.
 • Børnene præsenterer på skift maden for hinanden. De øser selv op eller får hjælp hertil efter behov.
 • Vi forsøger at lære børnene gode manerer omkring måltider.
 • Børnene må gerne undersøge og røre ved maden med fingrene, men opfordres til at bruge bestik.
 • Vi lader barnet spise maden i sit eget tempo og rækkefølge.
 • Børnene skal så vidt muligt sidde med ved bordet til de fleste er færdige.
 • Børnene opfordres til at hjælpe til med oprydningen efter maden.
 • Under måltidet tilstræber de voksne at skabe trygge og rolige rammer for måltidet i enhyggelig atmosfære.
 • De voksne undgår under måltidet at servicere børnene, og i stedet udvikle selvhjulpenhed ved at lade børnene hjælpe sig selv og hinanden, under hensyntagen til alder og formåen.
 • De voksne er under måltidet rollemodel for børnene, og udviser derfor ro og glæde ved maden og måltidet.
 • Vi efterlever Fødevarestyrelsens anbefalinger. Alle er velkomne med forslag til serveringen.

Ansvar, samarbejde og særlige hensyn

Forældre og personale samarbejder om ansvaret for at børnene får sund og alsidig mad i Lindely. Dette gør vi ved at der føres konstruktive dialoger mellem personale og forældre, ligesom vores Kostpolitik er synlig. Forældre informeres om ny viden omkring sund mad. Madplanen sammensættes efter dansk kulturtradition, men forældre med en anden kulturel/religiøs baggrund kan fravælge bestemte fødevarer for deres børn, ligesom børn med specielle behov kan tilgodeses efter lægens anvisninger. Vi serverer så vidt muligt økologisk mad, men er grundet budgettet nødt til at prioritere i vores valg. Vi er generelt meget bevidste vores valg og fravalg, på den måde sikrer vi også et minimum af madspild.

Mærkedag/fødselsdage

Sukker er tomme kalorier uden andre gode næringsstoffer og er unødvendigt i barnets kost. Derfor prioriterer vi en kost med et minimum af sukker. Ved fødselsdage eller andre mærkedage serverer vi ikke slikposer og sodavand. I stedet vil vi gerne opfordre til at medbringe sundere madvarer. Det kan være boller eller andet bagværk, frugtspyd, frugtsalat, frugt – eller spørg køkkenleder Edly, hun supplerer gerne med flere forslag.