Velkommen til vuggestuen

I vuggestuen har vi plads til 15 børn

Hverdagen

I Vuggestuen har vi en fast dagsrytme, som du kan læse mere om her. Vi ved at strukturen er vigtig for barnet i hverdagen, og den bliver derfor en væsentlig del af vores hverdag- Men vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barns behov, og vi mener der skal være plads til spontanitet i hverdagen. Vi tilpasser i samarbejde med forældrene løbende i barnets struktur, således at barnets trivsel og udvikling er i centrum.

 

Vi har i hverdagen fokus på opdeling af børnene i mindre grupper, på at barnet mødes af nærværende voksne, og at børnene indgår i rammer præget af ro til fordybelse og leg.

 

Vi prioriterer hver dag rammerne omkring vores faste måltider, vores samlinger og legegrupper, da disse sammenhænge har stor læringsmæssig værdi, såvel for det enkelte barn, som for gruppen. Vi har herudover en række aktiviteter børnene indgår i, ligesom de største vuggestuebørn hver dag er ude og bruger vores dejlige udearealer.

 

I Lindely er hverdagen præget af et fælleskab, hvor alle har et stort kendskab til hinanden, hvor alle børnene føler sig som en betydningsfuld del af fællesskabet. Det arbejder vi med ved at give børnene deltagelsesmuligheder, f.eks. ved madlavning, praktiske opgaver og ved at lære dem at drage omsorg for hinanden på tværs af alder og stuer

Aktiviteter

I Lindely tilbyder vi børnene en lang række aktiviteter, vi er hver uge på ture ud af huset. Disse kan gå ud til vores naturskønne nærområder, til biblioteket, eller på en indkøbstur.  Vi har en gang i ugen besøg at Frauke (kulturmedarbejder Herning kirke), der synger og leger med børnene. Børnene deltager i madlavningen i huset. Det kan være ved at hjælpe med at bage eller forberede frokosten. Vi har hver måned fokus på forskellige temaer, som børnene kan fordybe sig i ved f.eks. kreative projekter. I vuggestuen er aktiviteterne særligt fokuseret, på det nære, på sanseintegration og stimulering af såvel verbal som nonverbal kommunikation.

 

De aktiviteter børnene deltager i bygger altid på vores læreplan, og bliver gennemført med en pædagogisk formål om at udvikle børnenes sociale færdigheder, i en læringsmæssig kontekst, med respekt for det enkelte barns individuelle udvikling.

 

I Lindely foregår der også en række sociale aktiviteter, I som familier kan deltage i. Flere af disse arrangeres af forældrebestyrelsen. Vi tror på, at det sociale fællesskab mellem forældre, skaber en god trivsel for børnene. Derfor er der et tæt samarbejde med forældrebestyrelsen omkring sociale aktiviteter i huset. 

Det pædagogiske arbejde

I Børnehuset Lindely bygger praksis altid på vores pædagogiske læreplan. Vi arbejder hver dag med de pædagogiske læringsmiljøer og tilpasser kontinuerligt vores praksis efter det enkelte barn behov. 

Vi har et miljø præget af en tæt sammenhæng mellem de værdier vi har, vores mål med børnenes dannelse, og det faglige miljø. 

 

Vi arbejder vi ud fra den pædagogiske metode KRAP (Kognitiv, Rossourceorienteret, Anerkendende Pædagogik), som er en tilgang forankret i det ressource-orienterede menneskesyn. Du kan læse mere om metoden her.

 

Vores forældresamarbejde er præget af høj involvering og faglig sparring – med respekt for familiens værdier. Vi prioriterer vores dokumentation i hverdagen og deler vores læring med forældrene, dette f.eks. ved at vise film fra den pædagogiske praksis i hverdagen, ved at holde oplæg til forældremøder, samt ved at informere via nyhedsbreve. 

 

Kulturen i Lindely er præget at en høj faglig identitet, hvor krav om dokumentation, pædagogisk læring osv. ikke anses som en begrænsning i hverdagen men som et tilvalg, der giver øget trivsel hos såvel medarbejdere som børn.