Vores pædagogiske læreplan og temaer for stuerne

Her kan du læse om den styrkede pædagogiske læreplan, samt læreplanstemaerne for børnehaven og vuggestuen

Sådan arbejder vi med

Den styrkede pædagogiske læreplan

Leg

Læring

Børnefællesskaber

Forældresamarbejde

Børnesyn

Børn i udsatte positioner

Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

Pædagogisk læringsmiljø

Dannelse og børneperspektiv

Sammenhæng til børnehaveklassen

Inddragelse af lokalsamfundet

Pædagogisk læreplan 2023/2024
Evaluering Pædagogisk læreplan

Læreplanstemaer hos vuggestuen

Kultur, æstetik og fælleskab

Alsidig personlig udvikling

Natur, udeliv og science

Krop, sanser og bevægelse

Kommunikation og sprog

Social udvikling

Læreplanstemaer hos børnehaven

Kultur, æstetik og fælleskab

Alsidig personlig udvikling

Kommunikation og sprog

Krop, sanser og bevægelse

Natur, udeliv og science

Social udvikling